Vet Quality Products I/S levereingsbetingelser
Leveringsbetingelser

  1. Ved enhver bestilling og levering af en flåtstopper accepterer køber nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser.
  2. Alle garantier og reservationer som Vet Quality Products I/S har modtaget eller accepteret fra firmaets eksklusive leverandør i Spanien vil blive videreført til vore kunder, og de vil være gældende for alle bestillinger og leverancer i Danmark, Norge og Sverige med mindre andet er skriftligt aftalt.
  3. Det er en forudsætning for en eventuel reklamation, at Flåtstopperen fra modtagelsen er blevet behandlet præcist som beskrevet på denne hjemmeside og VQP I/S er ansvarsfri for ukorrekt brug af flåtstopperen. Det er en yderligere forudsætning for reklamation, at flåtstopperen returneres i originalemballagen og at kvittering for købet fremvises.
  4. Såfremt en flåtstopper formodes defekt og defekten anerkendes af VQP I/S, er VQP I/S's ansvar begrænset til udskiftning af flåtstopperen med en ny flåtstopper på samme leveringsmåde, som for den første flåtstopper og ingen yderligere omkostninger anerkendes af VQP I/S.
  5. Enhver tvist behandles efter dansk lov ved dansk værneting.
  6. VQP I/S forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser uden varsel.